Жылу өткізгіштік коэффициенті

!Терминдер сөздігі

Жылу өткізгіштік коэффициенті - бұл жылу өткізгіштікті білдірудің сандық өлшемі. Ол λD (Вт/(мК)) лямбда индикаторымен белгіленеді - бұл көрсеткіш неғұрлым төмен болса, материал жылуды нашар өткізеді, демек жылу оқшаулау ретінде тиімдірек болады. КНАУФ Инсулейшн материалдарында жылу өткізгіштік коэффициенті 0,032-0,040 λD болады.