Жылу өткізгіштік

!Терминдер сөздігі

Жылу өткізгіштік - материалдың энергияны немесе жылуды көбірек қыздырылған бөліктерден жылуы аздауына өткізу қабілеті. Жылу өткізгіштік жылу өткізгіштік коэффициентімен сипатталады, ол λD (Вт/(мК)) деп белгіленеді.