Технологиясы ECOSE®

!Терминдер сөздігі

Технологиясы ECOSE® - Ecological Sustainable Environmentally friendly. Технология атауы - экологиялық тазалықты (Ecological), тұрақты дамуды және табиғатты ұтымды пайдалануды (Suistainable) және қоршаған орта қауіпсіздігін (Environmentally friendly) білдіретін аббревиатура. 2009 жылдан бастап КНАУФ Инсулейшн минералды мақта өндірісінде қолданылатын инновациялық технология. Осы технологияның арқасында барлық материалдар фенол-формальдегид және акрил шайырларын қолданбай өндіріледі және табиғи байланыстырғыш қолданылады (компанияның меншікті және патенттелген әзірлемесі). Технология электр энергиясының шығындарын 70%-ға азайтуға және соның салдарынан қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға мүмкіндік береді.