Серпімділік

!Терминдер сөздігі

Серпімділік - минералды мақтаның пішінін қалпына келтіру және қаңқада керіліп қосымша бекітусіз қалу қабілеті. Нәтижесінде материал сырғып кетпейді, тұнбайды және «суық көпірлер» пайда болмайды.