Конденсация

!Терминдер сөздігі

Конденсация - заттың газдан сұйық күйге физикалық айналуы. Бұл булануға қарсы процесс. Басқаша айтқанда, газдың бетіне қарағанда суықтау бетінде сұйық формасында будың тұнуы. КНАУФ Инсулейшн жылу оқшаулағыш материалдарының барлық желісі арнайы сіңдірумен өңделді, бұл оны ылғалдан қорғайды.