Digital manufacturing

!Терминдер сөздігі

Digital manufacturing - жасанды зердені өндірістік процестерді бақылауға енгізу материалдың әр қаптамадағы ең жоғары стандарттарға сәйкес келуіне кепілдік береді.