Биотұрақтылық

!Терминдер сөздігі

Биотұрақтылық - материалдың биомеханикалық процестердің, сондай-ақ саңырауқұлақтар мен бактериялардың, ыдырауға немесе ыдырауға әкелетін микроорганизмдердің деструктивті әсеріне қарсы тұру қасиеті.