ХАТТАМАЛАР МЕН МЕМСТ-лар

 

МЕМСТ-лар

МЕМСТ 10499-95 - Шыны штапель талшықтан жасалған жылу оқшаулау бұйырмады. Техникалық шарттар  

МЕМСТ 52908-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Органикалық заттар құрамын анықтау әдісі

МЕМСТ Р ЕН 822-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Ұзындық пен енді өлшеу әдістері

МЕМСТ Р ЕН 823-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Қалындықты өлшеу әдістері

МЕМСТ Р ЕН 824-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Төрт бұрыштан ауытқуды өлшеу әдістері

МЕМСТ Р ЕН 825-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Беткейден ауытқуды өлшеу әдістері

МЕМСТ Р ЕН 826-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Сығылу қасиетін анықтау әдістері

МЕМСТ Р ЕН 1608-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Сыртқы беткейлерге параллель кергенде төзімділікті анықтау әдісі

МЕМСТ Р ЕН 1609-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Қысқа уақытқа және ішінара батырғанда су сіңіруін анықтау әдісі

МЕМСТ Р ЕН 12085-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Сынаққа арналған үлгілердін желілік өлшемдерін өлшеу әдістері

МЕМСТ Р ЕН 12430-2008 - Құрылыста пайдаланылатын жылу оқшаулау бұйымдары. Жұмыла күш түскенде төзімділікті анықтау әдісі

МЕМСТ Р ЕН 29053-2008 - Акустикалық материалдар. Ауа легінің үрлеуіне кедергіні анықтау әдісі

МЕМСТ Р ЕН 52953 - Жылу оқшаулау материалдары мен бұйымдары. Терминдер мен анықтамалар 

 

ҚНжЕ

ҚНжЕ 23-02-2003 - Ғимараттардын жылуын қорғау


 

Сонымен қатар: